دسته بندی ها

‏1089 نوشته ها
‏1910 نوشته ها
‏11 نوشته ها
‏622 نوشته ها
‏1040 نوشته ها
‏14 نوشته ها
‏10 نوشته ها
‏1136 نوشته ها
‏48 نوشته ها
‏1 نوشته ها

نقل قول ها

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره می گیرد. وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند می زند اما وقتی دیگران را خوشحال می کنید، دنیا به شما تعظیم می کند چارلی چاپلين
بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است… دیل کارنگی
ﻟﻨﮕﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭﺏ ﺣﻴﺎﻃﻤﺎﻥ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺟﻴﺮ ﺟﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ! ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﻫـــمند …! حسین پناهی
به سه چیز تکیه نکن غرور، دروغ و عشق آدم با غرور می تازد با دروغ میبازد و با عشق می میرد… دکتر شریعتی