انتخاب سردبیر

سیاسی

بخش‌های اطلاعاتی بر شناسایی شبکه‌های توزیع مواد مخدر تمرکز کنند

سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در زمینه مبارزه با مواد مخدر، اساس کار بر مبارزه با شبکه‌های اصلی توزیع باشد. رئیس‌جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی

دسته بندی ها

‏505 نوشته ها
‏505 نوشته ها
‏11 نوشته ها
‏147 نوشته ها
‏486 نوشته ها
‏13 نوشته ها
‏10 نوشته ها
‏537 نوشته ها
‏35 نوشته ها
‏1 نوشته ها

نقل قول ها

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره می گیرد. وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند می زند اما وقتی دیگران را خوشحال می کنید، دنیا به شما تعظیم می کند چارلی چاپلين
بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است… دیل کارنگی
ﻟﻨﮕﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭﺏ ﺣﻴﺎﻃﻤﺎﻥ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺟﻴﺮ ﺟﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ! ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﻫـــمند …! حسین پناهی
به سه چیز تکیه نکن غرور، دروغ و عشق آدم با غرور می تازد با دروغ میبازد و با عشق می میرد… دکتر شریعتی