فناوری

فناوری

شهید رئیسی مجری اصل ۴۳ قانون اساسی با افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی-مجله زن خوب

این روز‌ها انتخابات ریاست جمهوری و شعار‌های تبلیغاتی ثبت‌نام کنندگان محور اصلی خبر‌های رسانه‌ای است. انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که با شهادت آیت الله رئیسی در