روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌مناسبت روز جهانی زن در ریاضیات، واژۀ مصوّب فرهنگستان در زمینهٔ ریاضی را به اشتراک گذاشته است.

نگاشت (mapping, map):
رابطه‌ای که هر نقطه از یک مجموعه را به نقطه‌ای از مجموعهٔ دیگر می‌نگارد.

هم‌ریختی (homomorphism):
تابعی از یک دستگاه جبری به دستگاهی جبری از همان نوع که عمل‌های جبری را حفظ می‌کند.

برآمد (argument, amplitude):
زاویۀ بین نمایش برداری یک عدد مختلط و جهت مثبت محور اعداد حقیقی.

بَستار (closure):
در مورد مجموعه‌ای از نقاط، اجتماع آن مجموعه و همۀ نقاط انباشتگی آن.

کمینه (minimum):
کوچک‌ترین مقدار در مجموعه‌ای از مقادیر، درصورت وجود.

بیشینه (maximum):
بزرگ‌ترین مقدار در مجموعه‌ای از مقادیر، درصورت وجود.

سادک (simplex):
ساده‌ترین شکل هندسی با بعد مفروض.

تانژانت (tangent):
برای یک زاویۀ تند در یک مثلث قائم‌الزاویه، نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور آن زاویه.

کلیک کنید خواندنی است:   رونمایی از دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج)

 علی آبکار، گ مهدی بهزاد، علیرضا جمالی، مهدی رجبعلی‌پور، غلامرضا رکنی لموکی، علی عمیدی، طاهر قاسمی هنری، محمدباقر کاشانی، سیامک کاظمی، مهدی مدغم، محمدرضا مشکانی، اعضای کارگروه تخصصی ریاضی واژه‌گزینی هستند.Source link

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *